Kezesi biztosítás előnyei

Miért előnyös Önnek a kezesi biztosítás?

Fontos előnye a kezesi biztosításnak, hogy a bankgaranciákkal szemben nem terheli a vállalkozás hitelkeretét, így az ott rendelkezésre álló lehetőségeket a vállalkozás szabadon kihasználhatja, ebből fakadóan tehát a kezesi biztosítás a vállalkozás számára a pótlólagos, kiegészítő pénzügyi forrás lehetőségét biztosítja.

  • A vállalkozások számára fontos szempont a források diverzifikációja, így elkerülhetik az egyetlen pénzügyi intézménytől való függés kényelmetlen helyzetét
  • Jellemzően alacsonyabb biztosítéki szint, valamint kedvező díjak mellett érhető el, így sokkal hatásosabban képes a vállalkozások működését támogatni. (Felszabaduló cash flow, erősödő likviditás.)

Jogi előny

A biztosítók jogosultak kezesség és garancia vállalására egyaránt, így közszférában az egyes ágazati törvényeket, magánszférában pedig a partnerrel kötött szerződést kell megvizsgálnunk annak megállapítása érdekében, hogy lássuk, biztosítékként a biztosító részéről milyen tartalmú kötelezvényt fogadnak el: olyat-e, amelyben a biztosító készfizető kezességet vállal, vagy csak olyat, amely garancia tartalmú, vagyis a bankgaranciával mindenben azonos kötelezettségvállalást foglal magában.

A kezesi kötelezvény a kedvezményezett részére végső soron ugyanolyan biztonságos, mint egy banki garancia, hisz szerződésszegés esetén – tekintettel a kezességet vállaló személyére, pénzügyi stabilitására – bizonyosan hozzájut a kötelezvényben megjelölt összeghez.

A kezesi kötelezvény nagy előnye, hogy a jogügyletben érintett felek érdekei kiegyensúlyozottabban jelennek meg, hiszen kizárja az indok nélküli, jogtalan lehívás alapján történő kifizetések veszélyét (bankgaranciáknál gyakran felmerülő probléma a jogtalan lehívás), ugyanakkor korrekt egyensúlyt jelent a jogszerű együttműködésre törekvő felek részére, biztos fizetést ígérve szerződésszegés esetén.

Fentieket a hazai jogalkotó is felismerte és ennek alapján számos hazai jogszabály oly módon került megszövegezésre, amely lehetőséget ad már a hazai vállalkozóknak is, hogy banki garanciák helyett a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényeket válasszák biztosítékként. (pl. Közbeszerzési törvény)