Felhasználási területek

1. Közbeszerzéssel kapcsolatos biztosítékok:

A közbeszerzési törvény biztosítéknyújtásra vonatkozó előírásai alapján a szerződési biztosíték - az ajánlattevő választása szerint - teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Magánjogi kapcsolataikban a szerződő felek szabadon választhatják biztosítékként más instrumentumok helyett, vagy azt kiegészítve a biztosítói kötelezvényeket.

Ajánlati kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kötelezett a versenytárgyalás/közbeszerzési eljárás megnyerése ellenére nem írja alá a szerződést.

Teljesítési kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kötelezett nem szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettségeit.

Szavatossági/Jótállási kötelezvény

A kivitelezés műszaki átvétele után a megrendelő meghatározott ideig jogos minőségi kifogással élhet a kötelezett felé, a felmerült hibák kijavítása érdekében. Amennyiben ezt a kötelezett nem tudja teljesíteni, a Biztosító áll helyt a beruházó felé.

Előleg-visszafizetési kötelezvény

A Biztosító vállalja, hogy a kötelezett szerződésszegése esetén visszafizeti az adott szerződéshez kapcsolódóan megelőlegezett összeget.

2. Állami támogatások, EU programokhoz kapcsolódó kötelezvények

Az Európai Uniótól érkező támogatások jó lehetőséget biztosíthatnak a vállalkozóknak tevékenységük fejlesztésével kapcsolatban, azonban a pályázóknak a jól megírt és formailag hibátlan pályázaton felül szükségük van biztosítékra is, mely többek között a banki garancia mellett a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény is lehet.

3. Tevékenységi engedélyhez kapcsolódó kötelezvények

Vám és Jövedéki kötelezvények

Tevékenységi és egyedi vám/ jövedéki biztosíték, mely biztosítékot nyújt a VPOP részére az áru vám/ jövedéki adó értékének megfizetésére. (Legjellemzőbb formái: vám/ adóraktár, kezesség, halasztott vámfizetés, T-okmány, stb). A kötelezvény tartalmát a hatályos jogszabályok rögzítik.

Utazásszervezők kezesi biztosítása

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. előírja, hogy utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak olyan utazási vállalkozó folytathat, aki a rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: GM EKH) által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartásba bejegyezték. A GM EKH az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha -többek között - megfelelő megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik. A rendelet 8.§ (1.) bek. b) pontja értelmében ilyen biztosíték a biztosítóintézettel kötött biztosítási szerződés.

IATA kötelezvény

A biztosító vállalja, hogy a fizetésképtelenné vált IATA által jóváhagyott utazási iroda helyett megtéríti azt a kárt, ami a repülőjegy értékesítő utazási irodát a IATA magyarországi BSP-ben résztvevő légitársasággal, illetve az IATA (International Air Transport Association) Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet irodával szemben fennálló repülőjegy eladások miatti fizetési kötelezettség megszegése miatt terheli.

4. Egyéb kötelezvények

Minden olyan más típusú kötelezvény mely esetében a megbízó vállalkozás hitelkockázata megfelelő. Társaságunk a biztosítók nemzetközi gyakorlatának megfelelően fizetési garanciák kiállítását nem végzi (hitelfedezetként használt biztosítéki garanciák, vevő-szállítói kapcsolatban használt fizetési garanciák, stb.)